Προκήρυξη Εκλογών ΠΣΣ-ΟΤΕ 2011.

ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.


Στις 17/3/2011, συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και αποφάσισε ομόφωνα τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού.


Η Εφ. Επιτροπή καλεί τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκλογή τους, στα διάφορα κεντρικά Όργανα του Συλλόγου ( Εκτελεστική Επιτροπή, Ελεγκτική Επιτροπή και Γ.Α.Σ. ), καθημερινά μέχρις της 15-4-2011 από ώρας 9:30 -14:00 στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, στα Γραφεία του Συλλόγου μας.


Οι υποψηφιότητες που αφορούν τα Τοπικά Όργανα της Περιφέρειας ( Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές - Ελεγκτικές Επιτροπές ) θα υποβληθούν στις αντίστοιχες Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία που είναι η 15-4-2011.


Στις ίδιες Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές θα υποβληθούν και οι υποψηφιότητες για την κατά Περιφέρεια μία θέση στο Δ.Σ. και την Γ.Α.Σ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, θα υποβληθούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Αθηνών μέχρι της 15-4-2011.


Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας πραγματοποιείται , υποχρεωτικώς αυτοπροσώπως με προσκόμιση της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Βιβλιαρίου ασθενείας , ή με FAX αναγράφοντας σε αυτό τον αριθμό Μητρώου του ΤΑΠ-ΟΤΕ.


Οι υποψηφιότητες που δεν θα φθάσουν στην οικεία Εφορευτική Επιτροπή έως 15-4-2011, δεν θα γίνουν δεκτές.


Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝ. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ           ΕΛ. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ :

ΕΥΑΓ. ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΝ. ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΕΜ. ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου